Urząd Gminy Szczytno
Łomżyńska 3
12-100 Szczytno
Pomiń łącza nawigacji
Stan załatwiania spraw
Procedury załatwiania spraw
   
    Wyszukiwanie:    
   
Korespondencja za okres: OD:    DO:  
Adresat - komórka organizacyjna:
Typ korespondencji:
Stan korespondencji:
Czego dotyczy:

   
         
         
    Lista korespondencji:    
   
12345678910...
L.Dz.Data WpływuSygnaturaSprawaStan ZałatwieniaTermin fakt. załatwienia
DK/15048/2017 2017-11-10 Wniosek o udostępnienie danych W trakcie załatwiania
DK/15047/2017 2017-11-10 Wniosek o udostępnienie danych W trakcie załatwiania
DK/15046/2017 2017-11-10 Prośba o zwolnienie z czynności służbowych W trakcie załatwiania
DK/15045/2017 2017-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze W trakcie załatwiania
DK/15044/2017 2017-11-10 Pismo z prośbą o promocję Gospodarstwa Agroturystycznego W trakcie załatwiania
DK/15043/2017 2017-11-10 Księga Rewizyjna W trakcie załatwiania
DK/15042/2017 2017-11-10 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy W trakcie załatwiania
DK/15041/2017 2017-11-10 Informacja o rozpoczynających się pracach nad przygotowaniem przyszłorocznych Dni Rodziny W trakcie załatwiania
DK/15040/2017 2017-11-10 Zgłoszenie do odbioru robót W trakcie załatwiania
DK/15039/2017 2017-11-10 Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie apelu dotyczącego poparcia protestu w służbie zdrowia W trakcie załatwiania
DK/15038/2017 2017-11-10 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic między działkami W trakcie załatwiania
DK/15037/2017 2017-11-10 Zawiadomienie o Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych W trakcie załatwiania
DK/15036/2017 2017-11-10 Postanowienie W trakcie załatwiania
DK/15035/2017 2017-11-10 Postanowienie W trakcie załatwiania
DK/15034/2017 2017-11-10 Akt Notarialny Repertorium A Nr 3912/2017 W trakcie załatwiania
DK/15033/2017 2017-11-10 Postanowienie W trakcie załatwiania
DK/15032/2017 2017-11-10 Akt Notarialny Repertorium A Nr 3920 W trakcie załatwiania
DK/15031/2017 2017-11-10 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W trakcie załatwiania
DK/15030/2017 2017-11-10 Pismo dot. uzgodnienia zasad i warunków korzystania z przystanków autobusowych W trakcie załatwiania
DK/15029/2017 2017-11-10 Prośba o pisemną informację w zakresie przeznaczenia w obowiązującym MPZP oraz w zakresie zapisów w aktualnym stadium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego W trakcie załatwiania
DK/15028/2017 2017-11-10 Postanowienie W trakcie załatwiania
DK/15027/2017 2017-11-10 Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych W trakcie załatwiania
DK/15026/2017 2017-11-10 Decyzja pozwolenia na użytkowanie W trakcie załatwiania
DK/15025/2017 2017-11-10 VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług W trakcie załatwiania
DK/15024/2017 2017-11-10 Informacja w sprawie podatku rolnego W trakcie załatwiania
12345678910...
   
         
         
Copyright © Ce-BIP 2007