Urząd Gminy Szczytno
Łomżyńska 3
12-100 Szczytno
Pomiń łącza nawigacji
Stan załatwiania spraw
Procedury załatwiania spraw
   
    Wyszukiwanie:    
   
Korespondencja za okres: OD:    DO:  
Adresat - komórka organizacyjna:
Typ korespondencji:
Stan korespondencji:
Czego dotyczy:

   
         
         
    Lista korespondencji:    
   
12345678910...
L.Dz.Data WpływuSygnaturaSprawaStan ZałatwieniaTermin fakt. załatwienia
DK/13529/2018 2018-09-21 Pismo dot. koniecznego uzupełnienia wniosku o ustalenie warunków zabudowy W trakcie załatwiania
DK/13528/2018 2018-09-21 Protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji W trakcie załatwiania
DK/13527/2018 2018-09-21 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W trakcie załatwiania
DK/13526/2018 2018-09-21 Oświadczenie W trakcie załatwiania
DK/13525/2018 2018-09-21 Wniosek o rozliczenie dotacji W trakcie załatwiania
DK/13524/2018 2018-09-21 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew W trakcie załatwiania
DK/13523/2018 2018-09-21 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu W trakcie załatwiania
DK/13522/2018 2018-09-21 Zgłoszenie szkody do oszacowania W trakcie załatwiania
DK/13521/2018 2018-09-21 Notatka służbowa W trakcie załatwiania
DK/13520/2018 2018-09-21 Informacja dot. sprawozdań z realizacji zadania dot. doposażenia OSP - Fundusz Sprawiedliwości W trakcie załatwiania
DK/13519/2018 2018-09-20 Wniosek W trakcie załatwiania
DK/13518/2018 2018-09-20 Prośba W trakcie załatwiania
DK/13517/2018 2018-09-20 CEIDG-1 W trakcie załatwiania
DK/13516/2018 2018-09-21 Prośba o uzgodnienie trasy przebiegu przyłącza kanalizacyjnego W trakcie załatwiania
DK/13515/2018 2018-09-21 Pismo informujące o przesłaniu zażalenia na postanowienie W trakcie załatwiania
DK/13514/2018 2018-09-21 Pismo informujące o przesłaniu zażalenia na postanowienie W trakcie załatwiania
DK/13513/2018 2018-09-21 Uzupełnienie wniosku W trakcie załatwiania
DK/13512/2018 2018-09-20 Prośba W trakcie załatwiania
DK/13511/2018 2018-09-20 Akt Notarialny W trakcie załatwiania
DK/13510/2018 2018-09-21 Porozumienie W trakcie załatwiania
DK/13509/2018 2018-09-20 Zgłoszenie W trakcie załatwiania
DK/13508/2018 2018-09-21 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W trakcie załatwiania
DK/13507/2018 2018-09-20 Wniosek o uchylenie decyzji W trakcie załatwiania
DK/13506/2018 2018-09-20 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie załatwiania
DK/13505/2018 2018-09-20 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie załatwiania
12345678910...
   
         
         
Copyright © Ce-BIP 2007